ÚVOD

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI - DĚKANSTVÍ POLICE NAD METUJÍ BYL SCHVÁLEN PROJEKT SKRZE MAS Z IROP. Z TOHOTO PROGRAMU REALIZUJEME OPRAVU KOSTELA SV. PROKOPA NA BEZDĚKOVĚ

PŘÁL BYCH NÁM, ABYCHOM MĚLI VELIKONOČNÍ OČÍ,

JEŽ BY DOVEDLY DOHLÉDNOUT ZE SMRTI AŽ K ŽIVOTU,

Z VINY AŽ K ODPUŠTĚNÍ, Z ROZDĚLENÍ AŽ K JEDNOTĚ,

Z RAN AŽ KE SLÁVĚ, OD ČLOVĚKA AŽ K BOHU,

OD BOHA AŽ K ČLOVĚKU, OD JÁ AŽ K TY.

A KROMĚ TOHO CELOU SÍLU VELIKONOC!