Svěcení fasády kostela sv. Prokopa

V sobotu 26. Řijna 2019, se v rámci slavení bezděkovského posvícení, uskutečnila oslava dokončení oprav vnějšího pláště kostela a renovace hřbitovních zdí. V letech 2017 – 2019 se podařilo za finanční podpory MZE ČR, IROP( integrovaný regionální operační program) a rozpočtu Královehradeckého kraje opravy provést.
Kostel sv. Prokopa byl již od 11:00 hodin otevřen a zájemci si mohli interiér kostela prohlédnout. Byla možnost vystoupat po schodech do věží a na půdu, zblízka se podívat na zvony a hodinový stroj.
Ve 13 hodin začala slavnostní Bohoslužba, Mši svatou sloužil generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Mgr. Jan Paseka spolu s ním sloužil mši svatou náš kněz ThLic. Mgr. Jaroslaw Furtan, Ph.D. a broumovský kněz ThLic. Martin Lanži, pozvání také přijala farářka církve Československo Husitské Mgr.Olga Líbalová. Na konci Mše svaté se všichni přemístili před kostel Kde slavnost pokračovala. Po krátkých proslovech Mons. Mgr. Jan Paseka novou fasádu posvětil.
Na 15: 00 hod. byl připraven varhanní koncert za doprovodu trumpetisty. ( Varhany – Petr Hostinský, Trubka – Martin Maroul)
Po koncertu byla ještě možnost prohlédnout si kostel do 17:00hod.

Prohlídka kostelaProhlídka kostelaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSlavnostní bohoslužbaSvěcení fasádySvěcení fasádySvěcení fasádySvěcení fasádySvěcení fasádySvěcení fasádySvěcení fasádyPoděkování kněžímPoděkování kněžímPoděkování kněžímVarhanní koncert za doprovodu trumpetisty ( Varhany Petr Hostinský, Trubka Martin Maroul )Varhanní koncert za doprovodu trumpetistyVarhanní koncert za doprovodu trumpetistyVarhanní koncert za doprovodu trumpetistyVarhanní koncert za doprovodu trumpetisty